eHealth en Educatie; Tools versus Skills

26 September 2023
eHealth speelt een grote rol in de zorg van morgen. Maar eHealth is met name succesvol bij integratie met reguliere zorg (blended care). De verwachtingen van digitale zorg tools, artificial intelligence zijn hoog en men ziet grote waarde in de zorgdata. Helaas ontbreekt het in de meeste gevallen nog aan significante impact op de praktijk of aan bewijs van effectiviteit. In de laatste jaren is er wel steeds meer wetenschappelijk onderzoek naar de inzet en effecten van eHealth. Maar hiermee is de kous nog niet af.

Digitale zorgtoepassingen, zowel preventief als curatief, kennen een breed scala aan eindgebruikers. Denk hierbij aan studenten, de zorgprofessionals, beleidsmakers en uiteraard ook patiënten en burgers. Al deze groepen hebben verschillende kennis en vaardigheden nodig om zich de nieuwe technieken en toepassingen eigen te kunnen maken. Voor zorgverleners is dit zelfs tweeledig; zij moeten niet alleen zelf vertrouwd raken met het gebruik van een digitale zorgtoepassing, het is ook van belang dat zij het vermogen hebben om de patiënten te begeleiden in het gebruik. Echter het werken met deze toepassingen is (nog) niet ingebed in de verschillende (para-)medische opleidingen wat maakt dat zorgverleners niet altijd over de juiste vaardigheden beschikken om deze tools op een efficiënte manier in te zetten in hun dagelijkse praktijk.

Het gevolg hiervan is dat er bij de implementatie van (nieuwe) digitale zorg toepassingen regelmatig signalen vanuit het werkveld komen als “het past niet in mijn dag structuur”, “weer iets erbij”, “hoe weet ik of het veilig is” en “is het wel geschikt voor mijn patiënten”. En dat is niet zo raar wanneer we professionals op de klassieke manier blijven opleiden terwijl het werkveld inmiddels andere kennis en vaardigheden verwacht.

Gelukkig zijn er inmiddels verschillende initiatieven om binnen de verschillende (para-) medische opleidingen meer ruimte te geven voor onderwijs over het belang, maar vooral ook het gebruik van digitale zorgtoepassingen. Het is echter opvallend dat dit, net als de ontwikkeling van eHealth toepassingen gefragmenteerd/ regio gebonden is. Binnen NeLL richten we ons op het vergaren, verzamelen, opdoen en delen van kennis op het gebied van educatie en het verbinden van experts en expertise. Dit doen we in samenwerking met verschillende (Inter-) nationale partijen uit zowel de zorg als het onderwijs. Een mooi voorbeeld hiervan is de Toolkit E-Health Zorgtechnologie, gemaakt op initiatief van Martijn van der Ent (Hoge school den Haag), Jorrit Meesters (hoofdonderzoeker bij Basalt), Petra Siemonsma en Anne Kruijsen (Hogeschool Leiden). Er is veel animo voor het gebruik van de Toolkit en de ontwikkelaars hebben de wens geuit om samen met NeLL en andere experts op dit gebied na te gaan hoe de eHealth Toolkit verder doorontwikkeld kan worden zodat deze nog breder ingezet kan worden. Ook vanuit het onderwijs aan medisch specialisten is er steeds meer aandacht voor het werken met digitale zorgtoepassingen. Zo werken we binnen de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde (PHEG) samen aan gezamenlijke onderzoek en onderwijs vraagstukken. Daarnaast wordt op dit moment het curriculum van de huisartsenopleiding herzien. Samen met de stafleden van de opleiding zijn we aan het kijken hoe verschillende competenties uit de competentie set technologische innovatie in deze medisch-specialistische vervolgopleiding vorm gegeven kan worden. Het streven is daarbij om de competenties niet als een losstaande module te presenteren maar te verweven in de verschillende leerlijnen zodat het een continu lerend karakter krijgt.

Vanuit de NeLL kennispijler educatie kijken we uit naar verdere samenwerking en optimalisatie van het onderwijs over het gebruik van digitale toepassingen in dit nieuwe jaar. We houden u op de hoogte!

Auteur: Cynthia Hallensleben